Spet trte so rodile
prijatli, vince nam sladkó,
...